Grupa ESSA prowadzi:

 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • działalność agencji pracy tymczasowej

 • działalność związaną z udostępnianiem pracowników

 • działalność agencji reklamowej

 • doradztwo w zakresie zarządzania

oraz realizuje prace budowlane i usługowe na rzecz przedsiębiorstw w tym m.in.:

 •  Wykonywanie instalacji budowlanych,

 •  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

 •  Rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych,

 •  Specjalistyczne roboty budowlane (montaż izolacji, montaż rusztowań),

 •  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

 •  Naprawę i konserwację maszyn,

 •  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

 •  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

 •  Doradztwo w zakresie zarządzania,

 •  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.