SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi działami. Nasz doświadczony Zespół udzieli Państwu informacji w zakresie wycen oraz planowanych inwestycji

RUSZTOWANIA

   +48 573 091 837

IZOLACJE

   +48 698 923 868

EVENTY

   +48 573 091 837

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi działami. Nasz doświadczony Zespół udzieli Państwu informacji w zakresie wycen oraz planowanych inwestycji

RUSZTOWANIA

   +48 573 091 837

IZOLACJE

   +48 698 923 868

EVENTY

   +48 573 091 837

ESSA CS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: ESSA CS Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

      office@essagroup.eu

     +48 606 881 676

KRS: 0000735146
NIP: 9930667358
REGON: 380432682

CEL PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW BHP

Zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu pracy na wysokości przed upadkiem z wysokości poprzez zastosowanie rusztowania ruchomego przejezdnego, urządzeń samohamownych oraz szelek bezpieczeństwa.

DOFINANSOWANIE: 78 538,91 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 98 721,72 zł

CEL PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW BHP

Zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu pracy na wysokości przed upadkiem z wysokości poprzez zastosowanie rusztowania ruchomego przejezdnego, urządzeń samohamownych oraz szelek bezpieczeństwa.

DOFINANSOWANIE: 78 538,91 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 98 721,72 zł